Dakbedekking

Onderhoud dakbedekking

  Dakonderhoud is één van de grootste kostenposten van onroerend goed. Een goede conditie van uw dakenbestand is dus van groot belang. Dit beperkt de kans op calamiteiten en kan de levensduur van de daken verlengen. Nuvelstijn zorgt voor professioneel periodiek preventief onderhoud, renoveert daken op een duurzame, technisch verantwoorde, wijze tegen zo laag mogelijke kosten.

  Om een duurzame waterdichtheid te kunnen garanderen heeft een dak regelmatig onderhoud nodig. Wanneer het dak niet regelmatig wordt gecontroleerd op beschadigingen, kan dit leiden tot ernstige (gevolg)schade door lekkage. Bij Installatie bedrijf Nuvelstiijn BV kunt u een onderhoudscontract afsluiten voor het onderhoud van uw dak(en).

  Enkele werkzaamheden die worden uitgevoerd met een onderhoudscontract:

  • Controleren en reinigen van hemelwaterafvoeren (dit kan verstoppingen voorkomen en leidt tot vermindering van stilstaand water)
  • Het verspreiden van verwaaid grof grind (bescherming tegen uv-straling en betere stormvastheid)
  • Het reinigen van het dakoppervlak (voorkomen van mechanische beschadigingen)
  • Eventuele niet-dichte naden bijwerken (voorkomen lekkage)
  • Gebreken in de dakbedekking en details als lood en kitvoegen worden tijdens de inspecties gesignaleerd zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen om erger te voorkomen.
  NVKL
  InstallQ-logo-RGB
  kenteq
  vca
  6277
  co