Zonne-energie

Algemeen

  Wat is zonne-energie?

  Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met andere vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa, vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. Hernieuwbare energie is in principe gratis en duurzaam/onuitputtelijk. Ter vergelijk: De hoeveelheid zonne-energie die in 1 jaar op de aarde valt, is meer dan wij ooit uit alle fossiele energie (olie, kolen, gas etc.) op aarde zullen kunnen halen. Natuurlijk vergt het opvangen/opwekken van duurzame energie wel een initiƫle investering.

  Net als zonne-energie is wind-energie ook een hernieuwbare energiebron. Wind-energie vergt alleen relatief grote investeringen en is daardoor voor thuisgebruik niet rendabel en wordt daarnaast vaak geassocieerd met horizonvervuiling en geluidsoverlast. Andere vormen van hernieuwbare energie als waterkracht en bio-massa zijn voor thuisgebruik niet geschikt

  Zonne-energie is schoon, stil en is zeker geschikt voor thuisgebruik en ook nog eens rendabel zonder subsidie!

  Er zijn 3 bruikbare zonne-energie systemen voor thuisgebruik:

  1. Zonnewarmte; zonnecollectoren op uw dak die via een boiler aan uw tapwater systeem systeem zijn gekoppeld.
  2. Zonnestroom; zonnepanelen op uw dak die via een omvormer aan het stroomnet zijn gekoppeld.
  3. Een gecombineerd systeem van bij punt 1 en 2 genoemde technieken.

  Toepasbaarheid

  Beide vormen kunnen eenvoudig worden toegepast in Nederland. Er is wel een verschil in kostprijs, rendement, installatiegemak en terugverdientijd. De besparing is het grootst als een zonne-energie systeem op uw dak tussen het Zuid-Oostelijke en Zuid-Westelijke richting kan worden geplaatst. Bij een plat dak is dit vaak optimaal te richten.

  De stroom die zonnepanelen opwekken kunt u verrekenen met uw energieleverancier. Daardoor is het rendement van een zonnepanelen installatie relatief eenvoudig te bepalen.

  De besparing van een zonneboiler is onder andere afhankelijk van uw waterverbruik. Wanneer u warm water overhoud dan kunt u dat niet terugleveren aan uw energieleverancier. Hierdoor is het minder eenvoudig om de besparing van een zonneboiler exact van te voren te bepalen.

  Zonnepanelen zijn zonder subsidie op dit moment zeker rendabel.

  Wilt u meer weten over zonne-energie? We kijken uit naar uw bericht.

  NVKL
  InstallQ-logo-RGB
  kenteq
  vca
  6277
  co